10:33 - 04/07/2013

Template blogger Johny Darkmovie, Mẫu Phim

  Mẫu giao diện Thái AiTi 1

  - Giá bán : 0 VNĐ (giá cuối)

  - Download : mediafire

  - Mã nguồn : Template Blogspot/Blogger

  - Thiết kế bởi : Thái AiTi - Hồ Hoàng Thái

  - Liên hệ mua: 0934.685.392 hoặc kích Mua ngay để xem chi tiết


  - Ghi chú :  Code temp được dán ở bên dưới. Có thể chỉnh sửa lại 1 số chỗ theo ý muốn

  Baiklah, langsung saja pada fitur-fitur yang ada pada template ini dan cara pemasangan widgetnya :
  1. Tự động trượt hình ảnh  - Vào cài đặt để thay thế hình ảnh trên thanh trượt, xác định vị trí đoạn mã sau:
   numposts1 = 5;
   label1 = "best seller";
  2. add gadget >> HTML/Javascript

   <script type='text/javascript'>var numposts = 5;var showpostthumbnails = true;var displaymore = false;var displayseparator = false;var showcommentnum = false;var showpostdate = false;var showpostsummary = false;var numchars = 100;</script>

   <script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default/-/action?orderby=updated&alt=json-in-script&callback=labelthumbs"></script>

  3. Widget Random Movies (bài ngẫu nhiên)
   add gadget >> HTML/Javascript 

   <script type="text/javascript">
       var randarray = new Array();var l=0;var flag;
       var numofpost=7;function randomposts(json){
       var total = parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10);
       for(i=0;i < numofpost;){flag=0;randarray.length=numofpost;l=Math.floor(Math.random()*total);for(j in randarray){if(l==randarray[j]){ flag=1;}}
       if(flag==0&&l!=0){randarray[i++]=l;}}document.write('<ul>');
       for(n in randarray){ var p=randarray[n];var entry=json.feed.entry[p-1];
       for(k=0; k < entry.link.length; k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){var item = "<li>" + "<a href=" + entry.link[k].href + ">" + entry.title.$t + "</a> </li>";
       document.write(item);}}
       }document.write('</ul>');}
       </script>
       <script src="/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index=1&max-results=1000&callback=randomposts" type="text/javascript"></script>


Bình luận & Góp ý

1 nhận xét:

Đăng nhận xét