15:43 - 16/07/2013

Tắt tính năng chứng minh bạn không phải là robot trong comments blogger

  [tintuc]
  Khi comments ta thấy xuất hiện khung Please prove you're not a robot (Chứng minh rằng bạn không phải là một robot) và yêu cầu nhập các ký tự vào. Chức năng có vẻ hay nhưng đôi khi làm ta bất tiện nhất là đối với một số mẫu blog khung comments hẹp, không điều chỉnh được, nó làm che mất phần nhập ký tự dẫn đễn không thể viết nhận xét. 


  Để tắt chức năng này ta làm như sau:
  - Vào phần Cài đặt › Bài đăng và nhận xét
  - Tìm đến phần Hiển thị xác minh từ 
  - Chọn Không
  - Chọn Lưu cài đặt

  Vào một bài viết và commets để kiểm tra kết quả.
  [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét