02:17 - 26/07/2013

Tạo nội dung thông báo khi copy nội dung bài viết trong blog

  [tintuc]


  Thông báo khi copy nội dung bài viết

  1. Vào Template chèn đoạn code sau phía trên thẻ </head>

  <script type="text/javascript" src=" https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js "></script> <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function() { var ctrlDown = false; var ctrlKey = 17, vKey = 86, cKey = 67; jQuery(document).keydown(function(e) { if (e.keyCode == ctrlKey) ctrlDown = true; }).keyup(function(e) { if (e.keyCode == ctrlKey) ctrlDown = false;}); jQuery(document).keydown(function(e) {if (ctrlDown &amp;&amp; e.keyCode == cKey) { alert('Ghi nguồn "www.dvt.com.vn" khi bạn coppy đăng lại bài viết từ trang này.'); } return true; }); });</script>


  2. Lưu mẫu và vào bài viết Nhấn Ctrl +C để coppy thử một nội dung trong blog để xem kết quả.


  - Nếu trong Template của bạn đã có file jquery.min.js thì bỏ đoạn code màu đỏ đi.
  - Thay nội dung màu xanh bằng nội dung thông báo của bạn.

  [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét