07:11 - 29/07/2013

Share template blogspot đẹp dành cho trang tin
  Template blogger TháiAiTi T1
  - Giá bán : 
  - Mã nguồn : Blogger/blogspot
  - Thiết kế bởi:
  - Liên hệ mua : 
  - Hỗ trợ trực tiếp:


  Demo
  Mua ngay
  Download


  Ghi chú:
  - Code template có sẵn bên dưới
  - Có thể chỉnh sửa 1 số chỗ theo yêu cầu
  - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview: (tải về)

  Login to blogger dashboard --> layout --> Edit HTML. Now scroll down to where you see the codes below:
  <ul class='slides'> <li><img class='attachment-590x339' height='339' src='/image.jpg' width='590'/> <div class='flex-caption'> <h1><a href='#'>Convallis consequat</a></h1> <p>Lorem ipsum integer tincidunt quisque...</p> </div> </li> ..........


  Now replace:

  "#" with your featured post URL.
  "image.jpg" with your slider image

  Configure Dropdown Menu:

  Login to blogger dashboard --> layout --> Edit HTML. Now scroll down to where you see the codes below:

  <ul class='sfmenu' id='sfmenu'> <li><a href='#'>Home</a></li> <li><a href='#'>Categories</a> <ul class='sub-menu'> <li><a href='#'>Entertainment</a></li> <li><a href='#'>Lifestyle</a></li> ..........


  Just replace "#" with your menu item URL.

  How To Change Header Banner:

  find this:

  <div class='banner-ad'> <a href='#'><img height='60' src='/banner.jpg' width='468'/></a></div>


  Now replace:

  "#" with your banner URL.
  "banner.jpg" with your banner image.

  Configure Social Widget:

  search for:

  <ul class='clearfix' id='social-link'> <li><a class='dribbble' href='#'>dribbble</a></li> <li><a class='twitter' href='#'>twitter</a></li> <li><a class='facebook' href='#'>facebook</a></li> ..........

  Replace "#" with your Social Account URL.

  Configure Page Navigation Widget:

  search for:

  var posts=6, // Number of posts in each page
  num=2, // Number of buttons will display

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét