Nút tắt đèn màn hình website cho site phim


    Khi click vào nút "Tắt đèn", đoạn javascript sẽ được kích hoạt làm cho ánh sáng màn hình trên toàn trang web sẽ được giảm lại.
    <style type="text/css">.bodynight {height: 100%;width: 100%;position:fixed;top: 0px;left: 0px;background-color: rgb(0, 0, 0);background-repeat:repeat;opacity: 0.7;-moz-opacity: 0.70;filter: alpha(opacity=70);z-index: 20;}</style>
    <div class='bodynight' id='bodynight-code1k-com' name='bodynight'></div>
    <script type='text/javascript'>//<![CDATA[document.getElementsByName("bodynight")[0].style.display = "none";//]]></script>
    <img src="http://4.bp.blogspot.com/-ggVyrjhJ6VU/T_Kh_mPV-EI/AAAAAAAAItI/CIAIqHFNgk8/s1600/lightbulb-off-2-code1k.com.png" alt="Code1k.com" style="border:0px;margin:0px;padding:0px;" / /> <a href="#code1k.com" onclick="document.getElementsByName('bodynight')[0].style.display='';">Tắt đèn</a>

Bình luận & Góp ý

1 nhận xét:

Đăng nhận xét