00:21 - 11/07/2013

Notepad++ 6.4.2 - chương trình viết code

    Notepad++ 6.4.2 là một phần mềm soạn thảo miễn phí mã nguồn mở. Đây là một chương trình viết code và thay thế Notepad của Windows hỗ trợ highlight nhiều ngôn ngữ. Notepad++ 6.4.2 chỉ chạy trong môi trường MS Windows.
    Notepad++ 6.4.2
    Dựa trên component Scintilla mạnh mẽ, Notepad ++ được viết bằng C ++ và sử dụng Win32 API và STL đảm bảo tốc độ thực thi cao hơn và kích thước chương trình nhỏ hơn.

    Để gõ được tiếng việt có dấu, các bạn vào menu Encoding -> Encode in UTF-8


    Đối với các bạn viết code, mình khuyên nên Encoding -> Encode in UTF-8 with out BOM


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét