23:48 - 12/07/2013

Nâng cấp ANCMedia 3.3 - add server

  [tintuc]
  Đầu năm đầu tháng khai xuân một bài. Chúc mọi người một năm mới đầy sức khoẻ, may mắn, hạnh phúc. Mình về tết cũng rảnh đôi chút, sửa lại cho mọi người tiện add server.. Chứ suốt ngày kêu ca và yêu cầu mình có 3 đầu 6 tay cũng không làm hết được. ^^
  Maphim.Net | Xem phim Online, xem phim han, phim 47, tron bo
  Mình đã tách riêng làm 2 file js..Mọi người có thể up lên google code. Nhưng để tiện edit các bạn nên down dropbox về và up file server lên đó.

  * File server : http://anhnc.googlecode.com/svn/trunk/ANC/3.3/server.js

  _Trong file server này gồm 2 phần chính: config và server.

  Maphim.Net | Xem phim Online, xem phim han, phim 47, tron bo
   Danh sách id các bạn có thể thay đổi tuỳ ý. Đã có nhiều bạn có host riêng, vì vậy mình đã làm thêm config cho Player, Proxy, Skin...

  * File player: http://anhnc.googlecode.com/svn/trunk/ANC/3.3/player.js

  _Vẫn là player có sẵn trong site, nhưng nếu dùng file đó để + file server sẽ không còn dùng được.

  * Trong site chỉ cần paste 2 file này như sau vào dưới "anc_tp" hoặc </body>. Tốt nhất là dán dưới </body>

  <script src="http://anhnc.googlecode.com/svn/trunk/ANC/3.3/server.js"></script>    
  <script src="http://anhnc.googlecode.com/svn/trunk/ANC/3.3/player.js"></script>   

  == > Phiên bản 3.3 này mình đã cải thiện vấn đề code, các player trước nhìn rất đau mắt, khó cấu hình CSS, nhiều đoạn code HTML bị thừa. Mọi người có thể nhìn vào hình dưới. 

   +) ANC_old

  Maphim.Net | Xem phim Online, xem phim han, phim 47, tron bo

  +) ANC_new


  * ) Giờ vẫn đang nghỉ tết nên mình chưa có mạng add server lên site mình, do đó không có demo cho mọi người. Nhưng có thể xem video hướng dẫn tại đây..

  *) Các lưu ý mình đã ghi trong file server, các bạn có thể đọc.

  Chúc các bạn thành công !

  [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét