Code tra Từ điển trực tuyến

  Bạn hãy Coppy đoạn mã code sau và dán vào khối chức năng:


  <script type="text/javascript"> <!--
  var vd_dictcolor = "";
  var vd_quickclick = true;
  var vd_boxwidth = 180;
  var dictionaries = "eng2vie_vie2eng_foldoc";
  // --> </script>
  <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://js.vdict.com/searchform.js"></script>


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét