Code hộp Google dịch

     

    Bạn hãy Coppy đoạn mã code sau và dán vào khối chức năng:

    <script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://www.google.com/ig/modules/translatemypage.xml&up_source_language=vi&w=160&h=60&title=&border=&output=js"></script>


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét