20:46 - 11/07/2013

Cách xóa và khóa tài khoản trên Facebook, Twitter và Google+

  Bài viết này sẽ hướng dẫn việc xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản cá nhân trên các mạng xã hội thông dụng hiện nay, gồm Facebook, Twitter và Google+.
  Facebook

  Hiện nay Facebook đang là mạng xã hội đông dân nhất thế giới và Facebook cũng cung cấp cho người dùng phương pháp xóa tài khoản cá nhân qua 2 cách:
  Cách 1: 
  Hủy kích hoạt tài khoản (Deactivate My Account)


  Cách này giúp bạn khóa tạm tài khoản của mình trên Facebook, đồng thời các hoạt động trên Facebook của bạn cũng sẽ được gỡ bỏ. Tuy nhiên một số các thông tin cá nhân của bạn sẽ vẫn còn tồn tại và chỉ có bạn bè của bạn mới có thể nhìn thấy được.
  Để thực hiện, bạn hãy truy cập vào địa chỉ này (
  https://www.facebook.com/deactivate.php#_=_) sau khi đã đăng nhập vào Facebook. 


  Tại trang Khóa tài khoản, bạn hãy chú ý thiết lập một số tùy chọn dành cho tài khoản sau khi đã thực hiện việc vô hiệu hóa. Sau khi thiết lập xong, bạn hãy nhấn vào "Confirm" để xác nhận.

  Một bản thông báo yêu cầu nhập mật khẩu để xác nhận sẽ xuất hiện, bạn hãy tiến hành nhập mật khẩu và nhấn"Deactivate Now" để xác nhận lần nữa lựa chọn Hủy kích hoạt tài khoản Facebook của mình.  Sau khi đã hủy kích hoạt tài khoản, bạn có thể kích hoạt lại tài khoản bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập lại vào Facebook là xong.
  Cách 2: 
  Xóa vĩnh viễn tài khoản khỏi Facebook


  Nếu đã quyết định xóa luôn tài khoản cá nhân khỏi Facebook, bạn hãy truy cập vào địa chỉ này (https://www.facebook.com/help/delete_account) sau khi đã đăng nhập vào Facebook. Tiếp đến bạn hãy nhấn "Delete My Account" để tiến hành việc xóa bỏ tài khoản của mình khỏi Facebook.


  Tài khoản của bạn sẽ vẫn tạm thời tồn tại 14 ngày kể từ khi bạn quyết định xóa tài khoản. Nếu muốn ngưng, bạn chỉ việc đăng nhập lại vào Facebook thì việc xóa tài khoản trước đó sẽ được hủy bỏ.
  Twitter


  Với Twitter, bạn hãy đăng nhập vào tài khoản và tìm đến trang cài đặt (Settings)


  Tại trang cài đặt của Twitter, bạn di chuyển xuống cuối dòng và nhấn vào dòng "Deactivate my account".

  Tại trang Khóa kích hoạt tài khoản (Deactivate) của Twitter, bạn hãy nhấn tiếp "Deactivate_têntàikhoản" để xác nhận việc khóa tài khoản của mình.

  Lệnh khóa tài khoản này sẽ tồn tại trong 30 ngày, nếu trong 30 ngày tới bạn không đăng nhập vào tài khoản, hệ thống sẽ tự động xóa hoàn toàn tài khoản của bạn trên Twitter.
  Google+


  Với Google, bạn có thể hủy kích hoạt sử dụng dịch vụ Google+ hoặc xóa bỏ hoàn toàn tài khoản Google của mình. Bạn hãy truy cập vào trang tài khoản của mình bằng cách nhấn chọn vào hình ảnh đại diện của mình từ website của Google tại đây.


  Tại trang tài khoản của bạn trên Google, bạn hãy nhấn chọn vào dòng "Google+" và kéo chuột xuống cuối trang. Tại đây sẽ có tùy chọn"Vô hiệu Google+/Deactivate Google+".

  Tại trang Vô hiệu Google+, bạn sẽ có 2 tùy chọn xóa: một là tùy chọn hủy và xóa kích hoạt tài khoản trên Google+; hai là xóa toàn bộ tài khoản của mình trên Google.

  Sau khi lựa chọn xong, bạn hãy nhấn vào "Xóa các dịch vụ đã chọn/Remove selected services". Sau khi nhấn chọn, các nội dung liên quan đến việc hủy kích hoạt tài khoản của bạn sẽ được liệt kê bên dưới. Sau khi xem xong các thông tin, bạn hạy nhấn vào "Close account and delete all services and information associated with it" để quyết xác nhận thêm lần nữa.


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét