Cách chống iframe trang web

  nếu bị 1 trang web khác trích xuất <frame> trái phép từ web của bạn, trình duyệt sẽ tự động bật lên 1 cảnh báo và buộc chuyển hướng đến trang web của bạn ngay lập tức.

  Đặt đoạn mã ngay sau <title> để tăng hiệu quả bảo vệ.


  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  if (top.location != self.location){
  alert('Cảnh báo! Trang bạn đang xem trích xuất tài nguyên bất hợp pháp từ Code1k.com, bạn sẽ được chuyển hướng đến Code1k.com ngay bây giờ!');
  top.location = self.location;
  }
  //]]>
  </script>

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét