20:49 - 17/06/2013

Tạo Slide bài viết trượt dọc cho blogspot/blogger

  [tintuc]


  1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
  2. Vào phần thiết kế (Design)
  3. Chọn Phần tử trang --> Thêm tiện ích -->HLTM/Java
  4. Dán toàn bộ code sau đây vào : 

  <div class='widget-content'><style>img.recent_thumb {padding:1px;width:55px;height:55px;border:0;float :right;margin:0 0 5px 10px;}.recent_posts_with_thumbs {float: left;width: 100%;min-height: 70px;margin: 5px 0px 5px 0px;padding: 0;font-size:12px;}ul.recent_posts_with_thumbs li {padding-bottom:5px;padding-top:5px;min-height:65px;}.recent_posts_with_thumbs a {text-decoration:none;}.recent_posts_with_thumbs strong {font-size:10px;}</style><script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script><script style='text/javascript' src="http://kenhdaihoc.com/blogger/recentpostticker.js" ></script><script style='text/javascript' src='http://kenhdaihoc.com/blogger/recentpostswiththumbnailsv3.js'></script><script style='text/javascript'>var numposts = 20;var showpostthumbnails = true;var displaymore = false;var displayseparator = false;var showcommentnum = false;var showpostdate = false;var showpostsummary = false;var numchars = 100;$(document).ready(function () {$('#sai').vTicker({speed: 500,pause: 3000,showItems: 7,animation: 'fade',mousePause: false,height: 0,direction: 'up'});});</script><div id="sai"><script src='http://www.hacbayit.com/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentpostswiththumbs'></script></div></div>

  Chú ý : Đổi  http://www.hacbayit.com thành tên blog/web của bạn nhé và cuối cùng thì save lại.
  numposts = 20; Số bài post bạn chỉnh lại cho phù hợp nhé.
  [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét