21:00 - 17/06/2013

Tạo Slide bài viết mới cho blogspot phong cách lạ cho blogspot/blogger

  [tintuc]
  Hôm nay Hồ Hoàng Thái IT HUBT sẽ chia sẻ cho các bạn cách tạo 1 Slide bài viết mới nhất cho blogspot
  Cái này dc chia sẻ và test trên chính http://hohoangthai.cntt.in
  Nên bạn đọc có thể xem trước.


  Cách thực hiện: Rất đơn giản
  Thêm 1 widget HTML/Javascript và coppy đoạn code bên dưới vào là đã ok rồi
  Chú ý: thay địa chỉ và thông số màu đỏ bên dưới cho phù hợp với Web của bạn nhé


  <div align="left">
  <style type="text/css">
  #slidearea {
  height: 230px;
  overflow: hidden;
  margin: 0px 00px 0 0px;
  position: relative;
  width: 520px;
  background: #810302;
  }
  #gallerycover {
  overflow: hidden;
  width: 520px;
  padding-top: 10px;
  }
  .mygallery {
  overflow: hidden;
  visibility: visible;
  position: relative; z-index: 2;
  left: 0px;
  width: 900px;
  }
  .mygallery ul {
  margin:0;
  padding:0;
  position: relative;
  list-style-type: none;
  z-index: 1;
  width: 2700px;
  left: -1620px;
  }
  .mygallery ul li {
  overflow: hidden;
  float: right;
  width: 180px;
  height: 210px;
  }
  .mytext {
  position: relative;
  margin: 0 5px 0 5px;
  width: 170px;
  height: 210px;
  display: inline;
  float: left;
  color: #C4C4C4;
  }
  .mytext p {
  padding: 0 0;
  font-size: 12px;
  line-height: 20px;
  width: 170px;
  }
  .mytext h2 {
  padding: 5px 0;
  color: black;
  width: 170px;
  font-size: 14px;
  font-weight: bold;
  }
  .mytext h2 a:link, .mytext h2 a:visited {
  color: #E6EE08;
  text-decoration: none;
  outline: none;
  }
  .mytext h2 a:hover {color:#888;}
  img.sidim {
  width: 170px;
  height: 100px;
  }
  .prevb {
  float: left;
  width: 15px;
  height: 27px;
  z-index: 200;
  background: url(https://lh3.googleusercontent.com/-Psd66b6X9ec/UPlvQs0LBtI/AAAAAAAAC-M/0O1h_nE37zw/s35/prev%2520%25281%2529%2520copy.png)!important;
  position: absolute;
  left: 5px;
  bottom: 110px;
  }
  .nextb {
  float: right;
  width: 20px;
  height: 35px;
  z-index: 200;
  background: url(https://lh3.googleusercontent.com/-aY2u0peR7YU/UPlvQgRfzMI/AAAAAAAAC-I/nYq2GDeNZMc/s35/next%2520copy.png)!important;
  position: absolute;
  right: 5px;
  bottom: 110px;
  display: block;
  }
  </style>

  <script src="http://hohoangthai12.googlecode.com/files/slide-mygallery.js" type="text/javascript"></script>

  <script stype="text/javascript">
  var $jx = jQuery.noConflict();
  $jx(function() {
  $jx(".mygallery").jCarouselLite({
  btnNext: ".nextb",
  btnPrev: ".prevb",
  visible: 5,
  auto: 3000,
  speed: 1000,
  easing: "backout"
  });
  });
  </script>

  <div id="slidearea">
  <div id="gallerycover">
  <div class="mygallery">
  <ul>
  <script type="text/javascript">
  var mode = "all";
  var g_numposts = 10;
  var g_numcontents = 15;
  var g_label="dien ten nhan cua ban";
  var homepage="http://hohoangthai.blogspot.com";
  </script>

  <script src="http://hohoangthai12.googlecode.com/files/feed-mygallery.js" type="text/javascript"></script>
  </ul>

  <div class="clear"></div>
  </div>
  </div>
  <a class="prevb" href="#"></a>
  <a class="nextb" href="#"></a>
  </div></div>

  [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét