20:50 - 17/06/2013

tạo chat box ẩn hiện bên trái khi click cho blogger/blogspot

  [tintuc]

  Thực hiện: (đưa vào tiện ích)

  1. Vào Thiết kế > Phần tử trang
  2. Tạo một widget HTML/JavaScript và dán code bên dưới vào :


  Đây là 1 dạng chat box được mình tut thụt ra thụt vào khi kích chuột nhé, mượt mà phong cách
  <style type="text/css">
  #gb{
  position:fixed;
  bottom:5px;
  z-index:+1000;
  }
  * html #gb{position:relative;}
  .gbtab{
  height:100px;
  width:74px;
  float:left;
  cursor:pointer;
  background:url('https://lh5.googleusercontent.com/-7ZM2_qIunio/UXKGeeIxWqI/AAAAAAAADik/q8z3_CBt__o/s95/chat%2520yahoo.JPG') no-repeat;
  }
  .gbcontent{
  float:left;
  background:none;
  padding:3px;
  }
  </style>
  <script type="text/javascript">
  function showHideGB(){
  var gb = document.getElementById("gb");
  var w = gb.offsetWidth;
  gb.opened ? moveGB(0, 75-w) : moveGB(71-w, 0);
  gb.opened = !gb.opened;
  }
  function moveGB(x0, xf){
  var gb = document.getElementById("gb");
  var dx = Math.abs(x0-xf) > 10 ? 5 : 1;
  var dir = xf>x0 ? 1 : -1;
  var x = x0 + dx * dir;
  gb.style.right = x.toString() + "px";
  if(x0!=xf){setTimeout("moveGB("+x+", "+xf+")", 10);}
  }
  </script>
  <div id="gb">
  <div class="gbtab" onclick="showHideGB()">
  </div>
  <div class="gbcontent">  <!-- BEGIN CBOX - www.cbox.ws - v001 -->
  <div id="cboxdiv" style="text-align: center; line-height: 0">
  <div><iframe frameborder="0" width="300" height="380" src="http://www4.cbox.ws/box/?boxid=4119668&amp;boxtag=1tlw2w&amp;sec=main" marginheight="2" marginwidth="2" scrolling="auto" allowtransparency="yes" name="cboxmain4-4119668" style="border:#ababab 1px solid;" id="cboxmain4-4119668"></iframe></div>
  <div><iframe frameborder="0" width="300" height="70" src="http://www4.cbox.ws/box/?boxid=4119668&amp;boxtag=1tlw2w&amp;sec=form" marginheight="2" marginwidth="2" scrolling="no" allowtransparency="yes" name="cboxform4-4119668" style="border:#ababab 1px solid;border-top:0px" id="cboxform4-4119668"></iframe></div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <script type="text/javascript">
  var gb = document.getElementById("gb");
  gb.style.right = (75-gb.offsetWidth).toString() + "px";
  </script>

  [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét