20:46 - 17/06/2013

SLideshow hình ảnh xoay chong chóng

  [tintuc]

  1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
  2. Vào phần thiết kế (Design)
  3. Chọn Phần tử trang --> Thêm tiện ích -->HLTM/Java
  4. Dán toàn bộ code sau đây vào :

  <style type="text/css">
  .vietconstruction img{-webkit-transition:all 0.5s ease;-moz-transition:all 0.5s ease;transition:all 0.5s ease;padding:4px;background: #eee;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#eee), color-stop(0.5, #ddd), color-stop(0.5, #c0c0c0), to(#aaa));background: -moz-linear-gradient(top, #eee, #ddd 50%, #c0c0c0 50%, #aaa);-webkit-border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;border-radius: 4px;-webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0,.7);-moz-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0,.7);box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0,.7);}
  .vietconstruction img:hover{-moz-transform: scale(1.2) rotate(-350deg);-webkit-transform: scale(1.2) rotate(-350deg);-o-transform: scale(1.2) rotate(-350deg);-ms-transform: scale(1.2) rotate(-350deg);transform: scale(1.2) rotate(-350deg);-webkit-box-shadow: 0 0 20px rgba(255,0,0,.4), inset 0 0 20px rgba(255,255,255,1);-moz-box-shadow: 0 0 20px rgba(255,0,0,.4), inset 0 0 20px rgba(255,255,255,1);box-shadow: 0 0 20px rgba(255,0,0,.4), inset 0 0 20px rgba(255,255,255,1);}
  </style>
  <a href="URL" class=" vietconstruction "><img src="http://1.bp.blogspot.com/-Sq5DlDe6gzc/UAUDPbvmDGI/AAAAAAAAI2E/x4K4sNjUDVA/s200/code1k_circle_1.jpg" alt="" /></a>
  <a href=" URL " class=" vietconstruction "><img src="http://4.bp.blogspot.com/-FM_0ax4RlwY/UAUDQ1A5upI/AAAAAAAAI2M/MHokyW4FsM0/s200/code1k_circle_2.jpg" alt="" /></a>
  <a href=" URL " class=" vietconstruction "><img src="http://4.bp.blogspot.com/-sLQkp005lJ0/UAUDR-afp0I/AAAAAAAAI2U/oQGNYfcuBOE/s200/code1k_circle_3.jpg" alt="" /></a>
  <br />
  <a href=" URL " class=" vietconstruction "><img src="http://4.bp.blogspot.com/-sHJouKJhyzw/UAUDTePflEI/AAAAAAAAI2c/sOE1uCn5kbM/s200/code1k_circle_4.jpg" alt="" /></a>
  <a href=" URL " class=" vietconstruction "><img src="http://2.bp.blogspot.com/-5oz_eb4SRuE/UAUDUrozXiI/AAAAAAAAI2k/g1DWjYN3ZQI/s200/code1k_circle_5.jpg" alt="" /></a>
  <a href=" URL " class=" vietconstruction "><img src="http://3.bp.blogspot.com/-t5jNJ6Jz7-4/UAUDWX4nmaI/AAAAAAAAI2s/Oy0SYw5-NFs/s200/code1k_circle_6.jpg" alt="" /></a>
  <br />
  <a href=" URL " class=" vietconstruction "><img src="http://1.bp.blogspot.com/-j1ujTUanCRo/UAUDX8vrDDI/AAAAAAAAI20/zqxXMjcVCsY/s200/code1k_circle_7.jpg" alt="" /></a>
  <a href=" URL " class=" vietconstruction "><img src="http://3.bp.blogspot.com/-_xv7Hz7I-qU/UAUDZQxuPnI/AAAAAAAAI28/9KY75jd-P2U/s200/code1k_circle_8.jpg" alt="" /></a>
  <a href=" URL " class=" vietconstruction "><img src="http://4.bp.blogspot.com/-25733i_FsYw/UAUDa-0sxhI/AAAAAAAAI3E/FWAdNJvRzsY/s200/code1k_circle_9.jpg" alt="" /></a>

  [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét