20:44 - 17/06/2013

Mẫu menu dọc xổ ngang đẹp tuyệt vời cho blogger

  [tintuc]
  Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 1 loạt mẫu menu dọc với hiệu ứng rất hay mà việc cài đặt cũng rất dễ dàng cho mọi người. Mẫu này trước đây tôi có dùng cho 1 vài temp của tôi

  1.Bảng điều khiển Blogger -> Thiết kế -> Phần tử trang.
  2.Thêm một tiện ích sau đó chọn HTML / JavaScript Widget
  3.Sao chép đoạn mã dưới đây và dán nó bên trong widget.


  <style>
  /* Page Styles */
  .menu-container {padding: 20px 0; width: 250px; float: left;}
  .clear {clear: both;}
  ul{list-style:none;
  border:0;outline:none;margin:0;padding:0;}
  /* Vertical Mega Menu Styles */
  .mega-menu{
  font: bold 13px Arial, sans-serif;
  line-height: 16px;
  background: #333;
  border-left: 1px solid #1B1B1B;
  position: relative; /* Required */
  }
  .mega-menu li a {
  display: block;
  color: #fff;
  padding: 12px 38px 12px 25px;
  text-shadow: 1px 1px 1px #000;
  text-decoration: none;
  border-top: 1px solid #555;
  border-bottom: 1px solid #222;
  border-right: 1px solid #1B1B1B;
  }
  .mega-menu li a:hover, .mega-menu li.mega-hover a {
  background: #4b4b4b;
  color: #fff;
  border-right: 1px solid #4b4b4b;
  }
  .mega-menu li a.dc-mega {
  position: relative;
  }
  /* Add arrow icon to parent links */
  .mega-menu li a .dc-mega-icon {
  display: block;
  position: absolute;
  top: 18px;
  right: 15px;
  width: 6px;
  height: 8px;
  background: url(http://4.bp.blogspot.com/-R6d8p-uRp6s/T2sS38dvOqI/AAAAAAAAAwA/7M3MR8286Eo/s1600/ext-black.png) no-repeat 0 0;
  }
  /* Mega menu container */
  .mega-menu li .sub-container {
  position: absolute; /* Required */
  background: #4B4B4B;
  padding: 10px 10px 0 10px;
  overflow: hidden;
  border: 1px solid #4b4b4b;
  border-left: none;
  }
  .mega-menu li .sub .row {
  width: 100%; overflow: hidden; /* Clear floats */
  }
  .mega-menu li .sub li {
  float: none;
  width: 150px;
  font-size: 1em;
  font-weight: normal;
  }
  .mega-menu li .sub li.mega-hdr {
  float: left; /* Required */
  margin: 0 5px 10px 5px;
  }
  .mega-menu li .sub a, .mega-menu.left li .sub a {
  background: none;
  border: none;
  text-shadow: none;
  float: none;
  color: #fff;
  padding: 7px 10px;
  display: block;
  text-decoration: none;
  font-size: 0.9em;
  }
  .mega-menu li .sub li.mega-hdr a.mega-hdr-a {
  padding: 5px 5px 5px 15px;
  margin-bottom: 5px;
  background: #E88221;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: bold;
  color: #fff;
  text-shadow: 1px 1px 1px #333;
  }
  .mega-menu li .sub li.mega-hdr a.mega-hdr-a:hover {
  color: #000;
  text-shadow: none;
  }
  .mega-menu .sub li.mega-hdr li a {
  padding: 4px 5px 4px 20px;
  background: url(http://2.bp.blogspot.com/-E_kMlCq1gZM/T2sS3mEmJdI/AAAAAAAAAv0/PdM3FMUmlso/s1600/arrow_white.png) no-repeat 5px 8px;
  font-weight: normal;
  }
  .mega-menu .sub li.mega-hdr li a:hover {
  color: #a32403;
  background: #efefef url(http://3.bp.blogspot.com/-OEHhX8BUUxk/T2sS3nMLXBI/AAAAAAAAAvs/lrbauVGtiqU/s1600/arrow_on.png) no-repeat 5px 8px;
  }
  .mega-menu .sub ul li {
  padding-right: 0;
  }
  /* Styling for Menu Items with only 2 levels */
  .mega-menu li .sub-container.non-mega .sub {
  padding: 10px;}
  .mega-menu li .sub-container.non-mega li {
  padding: 0;
  margin: 0;
  width: 150px;
  }
  .mega-menu li .sub-container.non-mega li a {
  padding: 7px 5px 7px 22px;
  background: url(http://2.bp.blogspot.com/-E_kMlCq1gZM/T2sS3mEmJdI/AAAAAAAAAv0/PdM3FMUmlso/s1600/arrow_white.png) no-repeat 7px 10px;
  }
  .mega-menu li .sub-container.non-mega li a:hover {
  color: #a32403;
  background: #efefef url(http://3.bp.blogspot.com/-OEHhX8BUUxk/T2sS3nMLXBI/AAAAAAAAAvs/lrbauVGtiqU/s1600/arrow_on.png) no-repeat 7px 10px;
  }
  </style>
  <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>
  <script type='text/javascript' src='http://latesthack.googlecode.com/svn/mywidgets/VerticalSidebarMenu/jquery.hoverIntent.minified.js'></script>
  <script type='text/javascript' src='http://latesthack.googlecode.com/svn/mywidgets/VerticalSidebarMenu/jquery.dcverticalmegamenu.1.0.js'></script>
  <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function($){
  $('#mega-1').dcVerticalMegaMenu({
  rowItems: '3',
  speed: 'fast',
  effect: 'show',
  direction: 'right'
  });
  });
  </script>
  </head>
  <body>
  <div class="menu-container clear">
  <ul id="mega-1" class="mega-menu">
  <li><a href="#">Menu Item A</a>
  <ul>
  <li><a href="#">Sub-Header 1</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  </ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 2</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  </ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 3</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  </ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 4</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 5</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 6</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li></ul></li>
  <li><a href="#">Menu Item B</a>
  <ul>
  <li><a href="#">Sub-Header 1</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  </ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 2</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  </ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 3</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  </ul></li>
  </ul></li>
  <li><a href="#">Menu Item C</a>
  <ul><li><a href="#">Sub-Header 1</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 2</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 3</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 4</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 5</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 6</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 7</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li></ul></li>
  <li><a href="#">Menu Item D</a>
  <ul><li><a href="#">Sub-Header 1</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 2</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 3</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 4</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 5</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 6</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li></ul></li>
  <li><a href="#">Menu Item E</a>
  <ul><li><a href="#">Sub-Header 1</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  </ul></li>
  <li><a href="#">Menu Item F</a>
  <ul><li><a href="#">Sub-Header 1</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 2</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 3</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 4</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 5</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 6</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 7</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li></ul></li>
  <li><a href="#">Menu Item G</a>
  <ul><li><a href="#">Sub-Header 1</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 2</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 3</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 4</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 5</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 6</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li></ul></li>
  <li><a href="#">Menu Item H</a>
  <ul><li><a href="#">Sub-Header 1</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 2</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li></ul></li>
  <li><a href="#">Menu Item I</a>
  <ul><li><a href="#">Sub-Header 1</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  <li><a href="#">Sub-Header 2</a>
  <ul><li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li>
  <li><a href="#">Menu Link</a></li></ul></li>
  </ul></li></ul>
  </div>
  
  Thay thế tên menu của bạn nhé....

  tùy chọn thay đổi theo nhu cầu của bạn nhé


  [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

1 nhận xét:

Đăng nhận xét