20:57 - 17/06/2013

Hiển thị bài viết cho 1 nhãn xếp theo 3 cột trong blogspot

  [tintuc]
  ☼ Cách tiến hành:
  1- Đăng nhập vào Blog
  2- Vào thiết kế
  3- Chọn Phầnt ử trang.

  4- Chọn Thêm tiện ích => Chọn HTML/Javarscip và dán đoạn code bên dưới vào:


  <style type="text/css">
      #itechplus-rc-3cot {width:300px;}
      table#itechplus-rc-3cot {border:1px solid #dfdfdf;}
      #rc-3cot {padding:0 8px;width:30%;}
      #rc-3cot p{padding:0;margin:0 0 5px 0;}
      #rc-3cot img {margin:8px 0 2px; height:60px; width:50px; border:1px solid #ccc; padding:1px;}
      #rc-3cot a:link {font:bold 12px Arial;}
      #itechplus-rc-3cot h2 {
      background:url(https://lh3.googleusercontent.com/-z35CbV5KjzE/UJtTwjjZ1kI/AAAAAAAAB-0/hiJlyYCGduQ/s34/bg_menu.png) repeat-x;
      font:bold 13px Arial;
      margin:0px;
      color:#fff;
      }
     </style>
  <script type="text/javascript">
      home_page = "http://123toiyeucntt.blogspot.com/";
      label = "Internet và E-mail";
      numposts = 9;
      sumTitle = 24;
      colortitle = "#333";
      imgr = new Array();
      imgr[0] = "https://lh4.googleusercontent.com/-pmYnlGErk4I/UM1U-f81LTI/AAAAAAAACu4/8lTz9QwAFt8/s300/no_image.jpg";
      showRandomImg = true;
  </script>
  <div id="itechplus-rc-3cot">
  <h2>
  Mạng máy tính</h2>
  <script src="https://hohoangthai12.googlecode.com/files/hohoangthai-rc-3cot.js" type="text/javascript">
  </script></div>
  [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét