20:48 - 17/06/2013

Cách đếm số lượt xem bài viết cực hay cho blogger/blogspot

  [tintuc]
  Cách đếm số lượt xem bài viết cực hay, Demo ngay trên http://www.hacbayit.com  Cách tiến hành:
  1.Đăng nhập vào Blog
  2.Tùy chọn (Mũi tên xuống)
  3.Chọn mẫu
  4.Chọn Chỉnh sửa HTML
  5.Chọn tiếp tục
  6.Chọn mở rộng tiện ích
  7.Nhấn F3 Hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl + F tìm <b:includable id='post' var='post'> và dán đoạn code sau vào sau thẻ đóng <b:includable id='post' var='post'> 

  <span class='bi-page-view' expr:url='data:post.url'/>

  Ví dụ như:
  <b:includable id='post' var='post'><span class='bi-page-view' expr:url='data:post.url'/></b:includable> <b:includable id='status-message'>

  Ngoài ra bạn có thể dán code đó ở vị trí mà bạn muốn đặt

  8.Sau đó lưu lại.
  Bước kế tiếp:
  9.Chọn bố cục -> Chọn Thêm Tiện ích -> Thêm một HTML/Javarscip và dán đoạn code bên dưới vào:
  <style type="text/css">#bi-page-view-counter a {text-decoration: none;color:inherit;}</style><script>if (typeof (jQuery) == 'undefined') {//output the script (load it from google api)document.write("<scr" + "ipt type=\"text/javascript\" src=\"http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js\"></scr" + "ipt>");}</script>
  <script type="text/javascript">/*Plugin: Blogger Page and Post View CounterAuthor: Tien NguyenSite: bloggeritems.comLicense: cc [by nc nd]Version: 1.1*///Setting_beginvar Page_View_Label='views';//Setting_endvar Page_View_Selector = '.bi-page-view';var Page_View_Holder = [];var Page_View_Url = [];var Page_View_Index = 0;document.write('<div class="bipageview-achor-hook" style="display:none"></div>');$('.bipageview-achor-hook').parents('.widget').remove();function Bi_Pnp_View_Valid_Domain(url){key = '.blogspot.';index = url.indexOf(key);if (index != -1){url1 = url.substring(0, index+key.length);url2 = url.substring(index+key.length);key = '/';index = url2.indexOf(key);if (index != -1){url3 = url2.substring(index);url = url1 + 'com' + url3;}}
  return url;
  }
  return url;}function Bi_Pnp_View_Nake_Url(url){remove = ['http://', 'https://', 'www.'];for (i = 0; i < remove.length; i++){index = url.indexOf(remove[i]);if (index != -1){url = url.substring(0, index) + url.substring(index + remove[i].length);}}key = '?';index = url.indexOf(key);if (index != -1){url = url.substring(0,index);}key = '#';index = url.indexOf(key);if (index != -1){url = url.substring(0,index);}url = Bi_Pnp_View_Valid_Domain(url);return escape(url);}function Bi_Pnp_View_Server_Request(idx){ var bi_pnp_view_xmlhttp;if (window.XMLHttpRequest){bi_pnp_view_xmlhttp=new XMLHttpRequest();}else{bi_pnp_view_xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");} bi_pnp_view_xmlhttp.onreadystatechange=function(){if (bi_pnp_view_xmlhttp.readyState==4 && bi_pnp_view_xmlhttp.status==200){ $(Page_View_Holder[idx]).html(bi_pnp_view_xmlhttp.responseText);}}var _0x9b2b=["\x30\x2E\x37\x28\x27\x38\x27\x2C\x27\x39\x3A\x2F\x2F\x36\x2E\x34\x2F\x31\x2F\x32\x2D\x35\x2D\x33\x2F\x61\x2D\x62\x2D\x68\x2E\x69\x3F\x6A\x3D\x27\x2B\x67\x5B\x66\x5D\x2B\x27\x26\x63\x3D\x27\x2B\x64\x2C\x65\x29\x3B\x30\x2E\x6B\x28\x29\x3B","\x7C","\x73\x70\x6C\x69\x74","\x62\x69\x5F\x70\x6E\x70\x5F\x76\x69\x65\x77\x5F\x78\x6D\x6C\x68\x74\x74\x70\x7C\x77\x69\x64\x67\x65\x74\x7C\x70\x61\x67\x65\x7C\x63\x6F\x75\x6E\x74\x65\x72\x7C\x63\x6F\x6D\x7C\x76\x69\x65\x77\x7C\x62\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x69\x74\x65\x6D\x73\x7C\x6F\x70\x65\x6E\x7C\x47\x45\x54\x7C\x68\x74\x74\x70\x7C\x62\x69\x7C\x70\x6E\x70\x7C\x6C\x62\x7C\x50\x61\x67\x65\x5F\x56\x69\x65\x77\x5F\x4C\x61\x62\x65\x6C\x7C\x74\x72\x75\x65\x7C\x69\x64\x78\x7C\x50\x61\x67\x65\x5F\x56\x69\x65\x77\x5F\x55\x72\x6C\x7C\x76\x69\x65\x77\x73\x7C\x70\x68\x70\x7C\x75\x72\x6C\x7C\x73\x65\x6E\x64","\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65","","\x5C\x77\x2B","\x5C\x62","\x67"];eval(function (_0x1591x1,_0x1591x2,_0x1591x3,_0x1591x4,_0x1591x5,_0x1591x6){_0x1591x5=function (_0x1591x3){return _0x1591x3.toString(36);} ;if(!_0x9b2b[5][_0x9b2b[4]](/^/,String)){while(_0x1591x3--){_0x1591x6[_0x1591x3.toString(_0x1591x2)]=_0x1591x4[_0x1591x3]||_0x1591x3.toString(_0x1591x2);} ;_0x1591x4=[function (_0x1591x5){return _0x1591x6[_0x1591x5];} ];_0x1591x5=function (){return _0x9b2b[6];} ;_0x1591x3=1;} ;while(_0x1591x3--){if(_0x1591x4[_0x1591x3]){_0x1591x1=_0x1591x1[_0x9b2b[4]]( new RegExp(_0x9b2b[7]+_0x1591x5(_0x1591x3)+_0x9b2b[7],_0x9b2b[8]),_0x1591x4[_0x1591x3]);} ;} ;return _0x1591x1;} (_0x9b2b[0],21,21,_0x9b2b[3][_0x9b2b[2]](_0x9b2b[1]),0,{}));}
  $(document).ready(function(){ $(Page_View_Selector).each(function(){Page_View_Holder[Page_View_Index] = this;Page_View_Url[Page_View_Index] = $(this).attr('url');Page_View_Url[Page_View_Index] = Bi_Pnp_View_Nake_Url(Page_View_Url[Page_View_Index]); Bi_Pnp_View_Server_Request(Page_View_Index);Page_View_Index++; });});</script>

  10.Cuối cùng là bạn xem nhé.

  [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét