21:21 - 30/12/2014

[Thủ thuật yêu cầu] Tạo dock Menu đính trượt bên phải màn hình giống ThaiAiTi.com

  Trả lời yêu cầu chia sẻ thủ thuật của bạn Bác Sĩ Windows gửi tới ThaiAiTi.com. Yêu cầu chia sẻ thủ thuật tạo Menu đính trượt bên phải màn hình giống Website ThaiAiTi.com. 1 mẫu Dock menu khá chuyên nghiệp và độc đáo được ThaiAiTi.com sử dụng cho giao diện Website bản chào mừng năm 2015. 

  [Thủ thuật yêu cầu] Tạo dock Menu đính trượt bên phải màn hình giống ThaiAiTi.com


  Với mẫu Menu Blogspot trên được sử dụng HTML, CSS, JS với các tính năng hữu ích và bắt mắt như:
  - Luôn đính bên phải màn hình và trượt dọc khi kéo trang.
  - Hover hiển thị mô tả

  * Cách thực hiện khá đơn giản như sau:
  (Dành cho người thiết kế Blogspot chuyên nghiệp)

  - Bước 1: Bạn chèn đoạn CSS sau trên ]]></b:skin>
  .menudoc-thaiaiti {
  width: 50px;
  background: #eee;
  position: absolute;
  min-height: 100%;
  top: 0;z-index: 9;
  left: 0;
  border-right: 1px solid #e5e5e5;
  box-shadow: 0 0 2px #ddd;
  -moz-box-shadow: 0 0 2px #ddd;transition: all 0.5s ease 0s;
  -moz-transition: all 0.5s ease 0s;
  -webkit-transition: all 0.5s ease 0s;
  }
  .menudoc-thaiaiti ul li {
  list-style: none;
  height: 30px;
  padding: 0;
  width: 100%;
  float: left;
  margin-bottom: 2px;
  padding-top: 5px;
  padding-bottom: 5px;
  border-left: 3px solid #eee;
  transition: background-color 0.3s ease 0s;
  -moz-transition: background-color 0.3s ease 0s;
  -webkit-transition: background-color 0.3s ease 0s;
  }
  .menudoc-thaiaiti ul li:hover {
  background: #ddd;
  border-left: 3px solid #aaa;
  }
  .menudoc-thaiaiti ul p {
  font: bold 8px arial;
  float: left;
  width: 100%;
  overflow: hidden;
  margin-top: 12px;
  padding: 0;
  text-transform: uppercase;
  color: #666;
  margin-bottom: 2px;
  text-align: center;
  }
  .menudoc-thaiaiti ul li img {
  float: left;
  width: 100%;
  border-radius: 100%;
  height: 100%;
  margin-left: 7px;
  }
  .menudoc-thaiaiti ul li span {
  width: 0;
  left: 38px;
  padding: 0;
  position: absolute;
  overflow: hidden;
  font: 15px tahoma;
  white-space: nowrap;
  height: 20px;
  transition: background-color 0.3s ease 0s;
  -moz-transition: background-color 0.3s ease 0s;
  -webkit-transition: background-color 0.3s ease 0s;
  background: #ddd;
  top: -5px;
  }
  .menudoc-thaiaiti ul li a {
  height: 100%;
  width: 30px;
  border-radius: 0;
  display: block;
  position: relative;
  }
  .menudoc-thaiaiti ul li a:hover span {
  width: 110px;
  padding: 10px 15px;
  overflow: visible;
  }
  .menudoc-thaiaiti ul {
  margin: 0;
  padding: 0;
  margin-top: 46px;
  list-style: none;
  }
  .iconcanhanmenudoc {
  float: left;
  width: 100%;
  height: 50px;
  overflow: hidden;
  border-bottom: 1px solid #ddd;
  margin-bottom: 10px;
  }
  .iconcanhanmenudoc img {
  float: left;
  width: 30px;
  height: 30px;
  border-radius: 100%;
  margin-left: 10px;
  margin-top: 10px;transition: all 0.5s ease 0s;
  -moz-transition: all 0.5s ease 0s;
  -webkit-transition: all 0.5s ease 0s;
  }
  .iconcanhanmenudoc img:hover {
  border: 2px solid #08c;
  margin-left: 8px;
  margin-top: 8px;
  }
  - Bước 2: Chèn đoạn code sau dưới <body>
  <div class="menudoc-thaiaiti">
  <ul>
  <div class='iconcanhanmenudoc'>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/p/tac-gia.html">
  <img src='https://lh5.googleusercontent.com/-Ql9RQ13QfsQ/U3c_rYkEFaI/AAAAAAAAIB0/MV8-IUYQHbA/s0/IMG_0034.JPG'/></a>
  </div>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/p/dao-tao.html"><img src='https://lh3.googleusercontent.com/-qfC8HR5ECTo/VH77-vQiyuI/AAAAAAAALd8/yI-XdjlXC3k/s0/blogger.png'/>
  <span>Thiết kế Blogspot</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/2014/08/thaiaiti-day-thiet-ke-web-blogspot.html"><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-Nv6S4hl-Ulk/VHiyQ9OQG5I/AAAAAAAALYY/UegT3lc1vdI/s0/shield-1127152508.png'/>
  <span>Đào tạo Blogspot</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="#"><img src='https://lh6.googleusercontent.com/-KubNqJ5Blkc/VH79N3VkKGI/AAAAAAAALeU/yRdsxkaOi2M/s0/ptss3.png'/>
  <span>Đào tạo Photoshop</span></a>
  </li>

  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/2014/12/ho-tro.html"><img src='https://lh3.googleusercontent.com/-HWuB4nNz8-c/VH79qLdErbI/AAAAAAAALec/lLdIi8XxiIE/s0/hotro.png'/>
  <span>Hỗ trợ kỹ thuật</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/2014/12/ho-tro.html"><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-285dUshI7m0/VH7968Vm1YI/AAAAAAAALek/GLiuFsTy-KE/s0/lien-he.png'/>
  <span>Liên hệ</span></a>
  </li>
  <p>Công cụ</p>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/2013/09/bo-driver-hoan-hao-cho-windows-xp.html"><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-L4lPbIIcHdc/VH7-4YsYRcI/AAAAAAAALew/knjgEfSHud8/s0/cs.png'/>
  <span>Tải Full Driver</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/2014/04/ma-hoa-bao-mat-code-web-voi-tlooker-10.html"><img src='https://lh3.googleusercontent.com/-wKYsKamr0YA/VH7_mwFh4CI/AAAAAAAALe4/U04nvD1xasY/s0/security_passwo.png'/>
  <span>Mã hóa Code</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="#"><img src='https://lh3.googleusercontent.com/-ANMt5Aszwdk/VH8ANMUPInI/AAAAAAAALfE/6almnx6b_oE/s0/css.png'/>
  <span>Nén CSS</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/search/label/Thủ%20thuật%20blogger"><img src='https://lh6.googleusercontent.com/-leDh5HpXrI0/VH8AoUY9aoI/AAAAAAAALfM/zJnMmfF8y4w/s0/icon-html5.png'/>
  <span>HTML5 &amp; CSS3</span></a>
  </li>
  <div id='stickybythaiaiti'>
  <p>Đồ họa</p>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/search/label/Photoshop"><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-o8jxu2MRD_Y/VH780s3_f4I/AAAAAAAALeM/aXZtYJu_Q90/s0/pts.png'/>
  <span>Photoshop</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/search/label/Adobe%20Premiere"><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-lCTuD9x_bBQ/VH8BCPVU6MI/AAAAAAAALfU/RAvtCLnu2Lk/s0/file-premiere.png'/>
  <span>Premier Pro</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/search/label/After%20effect"><img src='https://lh5.googleusercontent.com/-yccXUKksR1E/VH8BeYkY65I/AAAAAAAALfc/CaPsCbBQAz8/s0/a.png'/>
  <span>After Efect</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/search/label/Proshow%20Gold"><img src='https://lh3.googleusercontent.com/-LcZgFOUmrhA/VH8C0oLJ-iI/AAAAAAAALfo/iwrGbgyTChw/s0/dvd.png'/>
  <span>Proshow Gold</span></a>
  </li>
  <p>Thủ thuật</p>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/search/label/Thủ%20thuật%20blogger"><img src='https://lh3.googleusercontent.com/-qfC8HR5ECTo/VH77-vQiyuI/AAAAAAAALd8/yI-XdjlXC3k/s0/blogger.png'/>
  <span>Blogspot</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/search/label/Thủ%20thuật%20PC"><img src='https://lh3.googleusercontent.com/-BMLOjOYpVok/VH8DroDFYyI/AAAAAAAALf0/2R6SmTDk7XM/s0/psd_files_28.jpg'/>
  <span>Hệ điều hành</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/search/label/Mạng%20máy%20tính"><img src='https://lh5.googleusercontent.com/-uPCIn2y3GxM/VH8ELLpZS4I/AAAAAAAALf8/TtvwreSRWUQ/s0/browser-icons.png'/>
  <span>Internet</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/search/label/Văn%20phòng"><img src='https://lh6.googleusercontent.com/-20KHjy4INLg/VH8FUvwQxyI/AAAAAAAALgI/aDMWKCDuisM/s0/print-icon.png'/>
  <span>Văn phòng</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/search/label/Smartphone"><img src='https://lh6.googleusercontent.com/-TN2uSB8VdeA/VH8FUlbgCzI/AAAAAAAALgM/KssrxF1Yuy0/s0/iPhone-White-Mockup.png'/>
  <span>Smartphone</span></a>
  </li>
  </div>
  </ul>
  </div>
  - Bước 3: Chèn đoạn Code sau trên </head> 
  <script type="text/javascript">document.write('\u003c\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u003e\u000a\u0076\u0061\u0072\u0020\u0024\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0048\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u0020\u003d\u0020\u0033\u0037\u003b\u0020\u002f\u002f\u0020\u0063\u0068\u0069\u1ec1\u0075\u0020\u0063\u0061\u006f\u0020\u0063\u1ee7\u0061\u0020\u0062\u0061\u006e\u006e\u0065\u0072\u0020\u0071\u0075\u1ea3\u006e\u0067\u0020\u0063\u00e1\u006f\u000a\u0076\u0061\u0072\u0020\u0024\u0070\u0061\u0064\u0064\u0069\u006e\u0067\u0020\u003d\u0020\u0030\u003b\u0020\u002f\u002f\u0020\u006b\u0068\u006f\u1ea3\u006e\u0067\u0020\u0063\u00e1\u0063\u0068\u0020\u0074\u006f\u0070\u0020\u0063\u1ee7\u0061\u0020\u0062\u0061\u006e\u006e\u0065\u0072\u0020\u006b\u0068\u0069\u0020\u0064\u00ed\u006e\u0068\u000a\u0076\u0061\u0072\u0020\u0024\u0074\u006f\u0070\u004f\u0066\u0066\u0073\u0065\u0074\u0020\u003d\u0020\u0036\u0030\u003b\u0020\u002f\u002f\u0020\u006b\u0068\u006f\u1ea3\u006e\u0067\u0020\u0063\u00e1\u0063\u0068\u0020\u0074\u1eeb\u0020\u0074\u006f\u0070\u0020\u0063\u1ee7\u0061\u0020\u0062\u0061\u006e\u006e\u0065\u0072\u0020\u006b\u0068\u0069\u0020\u0062\u1eaf\u0074\u0020\u0111\u1ea7\u0075\u0020\u0064\u00ed\u006e\u0068\u0020\u0028\u0074\u1ee9\u0063\u0020\u006c\u00e0\u0020\u006b\u0068\u006f\u1ea3\u006e\u0067\u0020\u0063\u00e1\u0063\u0068\u0020\u0074\u00ed\u006e\u0068\u0020\u0074\u1eeb\u0020\u0074\u0072\u00ea\u006e\u0020\u0078\u0075\u1ed1\u006e\u0067\u0020\u0111\u1ebf\u006e\u0020\u0076\u1ecb\u0020\u0074\u0072\u00ed\u0020\u0111\u1eb7\u0074\u0020\u0062\u0061\u006e\u006e\u0065\u0072\u0020\u0029\u000a\u0076\u0061\u0072\u0020\u0024\u0066\u006f\u006f\u0074\u0065\u0072\u0048\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u0020\u003d\u0020\u0030\u003b\u0020\u002f\u002f\u0020\u0110\u1ecb\u006e\u0068\u0020\u0076\u1ecb\u0020\u0111\u0069\u1ec3\u006d\u0020\u0064\u1eeb\u006e\u0067\u0020\u0063\u1ee7\u0061\u0020\u0062\u0061\u006e\u006e\u0065\u0072\u002c\u0020\u0074\u00ed\u006e\u0068\u0020\u0074\u1eeb\u0020\u0063\u0068\u00e2\u006e\u0020\u006c\u00ea\u006e\u000a\u002f\u002a\u0020\u003c\u0021\u005b\u0043\u0044\u0041\u0054\u0041\u005b\u0020\u002a\u002f\u000a\u0066\u0075\u006e\u0063\u0074\u0069\u006f\u006e\u0020\u0073\u0063\u0072\u006f\u006c\u006c\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0028\u0029\u007b\u000a\u0069\u0066\u0028\u0024\u0028\u0077\u0069\u006e\u0064\u006f\u0077\u0029\u002e\u0068\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u0028\u0029\u0020\u003e\u003d\u0020\u0024\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0048\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u0029\u0020\u007b\u000a\u0076\u0061\u0072\u0020\u0061\u004f\u0066\u0066\u0073\u0065\u0074\u0020\u003d\u0020\u0024\u0028\u0027\u0023\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0027\u0029\u002e\u006f\u0066\u0066\u0073\u0065\u0074\u0028\u0029\u003b\u000a\u0069\u0066\u0028\u0024\u0028\u0064\u006f\u0063\u0075\u006d\u0065\u006e\u0074\u0029\u002e\u0068\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u0028\u0029\u0020\u002d\u0020\u0024\u0066\u006f\u006f\u0074\u0065\u0072\u0048\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u0020\u002d\u0020\u0024\u0070\u0061\u0064\u0064\u0069\u006e\u0067\u0020\u003c\u0020\u0024\u0028\u0077\u0069\u006e\u0064\u006f\u0077\u0029\u002e\u0073\u0063\u0072\u006f\u006c\u006c\u0054\u006f\u0070\u0028\u0029\u0020\u002b\u0020\u0024\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0048\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u0029\u0020\u007b\u000a\u0076\u0061\u0072\u0020\u0024\u0074\u006f\u0070\u0020\u003d\u0020\u0024\u0028\u0064\u006f\u0063\u0075\u006d\u0065\u006e\u0074\u0029\u002e\u0068\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u0028\u0029\u0020\u002d\u0020\u0024\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0048\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u0020\u002d\u0020\u0024\u0066\u006f\u006f\u0074\u0065\u0072\u0048\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u0020\u002d\u0020\u0024\u0070\u0061\u0064\u0064\u0069\u006e\u0067\u0020\u002d\u0020\u0031\u0038\u0035\u003b\u000a\u0024\u0028\u0027\u0023\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0027\u0029\u002e\u0061\u0074\u0074\u0072\u0028\u0027\u0073\u0074\u0079\u006c\u0065\u0027\u002c\u0020\u0027\u0070\u006f\u0073\u0069\u0074\u0069\u006f\u006e\u003a\u0061\u0062\u0073\u006f\u006c\u0075\u0074\u0065\u003b\u0020\u0074\u006f\u0070\u003a\u0027\u002b\u0024\u0074\u006f\u0070\u002b\u0027\u0070\u0078\u003b\u0027\u0029\u003b\u000a\u000a\u007d\u0065\u006c\u0073\u0065\u0020\u0069\u0066\u0028\u0024\u0028\u0077\u0069\u006e\u0064\u006f\u0077\u0029\u002e\u0073\u0063\u0072\u006f\u006c\u006c\u0054\u006f\u0070\u0028\u0029\u0020\u002b\u0020\u0024\u0070\u0061\u0064\u0064\u0069\u006e\u0067\u0020\u003e\u0020\u0024\u0074\u006f\u0070\u004f\u0066\u0066\u0073\u0065\u0074\u0029\u0020\u007b\u000a\u0024\u0028\u0027\u0023\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0027\u0029\u002e\u0061\u0074\u0074\u0072\u0028\u0027\u0073\u0074\u0079\u006c\u0065\u0027\u002c\u0020\u0027\u0062\u0061\u0063\u006b\u0067\u0072\u006f\u0075\u006e\u0064\u003a\u0023\u0065\u0065\u0065\u003b\u0070\u006f\u0073\u0069\u0074\u0069\u006f\u006e\u003a\u0066\u0069\u0078\u0065\u0064\u003b\u0070\u0061\u0064\u0064\u0069\u006e\u0067\u002d\u0074\u006f\u0070\u003a\u0020\u0035\u0035\u0070\u0078\u003b\u0062\u006f\u0072\u0064\u0065\u0072\u002d\u0072\u0069\u0067\u0068\u0074\u003a\u0020\u0031\u0070\u0078\u0020\u0073\u006f\u006c\u0069\u0064\u0020\u0023\u0065\u0035\u0065\u0035\u0065\u0035\u003b\u002d\u0077\u0065\u0062\u006b\u0069\u0074\u002d\u0074\u0072\u0061\u006e\u0073\u0069\u0074\u0069\u006f\u006e\u003a\u0020\u0061\u006c\u006c\u0020\u0030\u002e\u0035\u0073\u0020\u0065\u0061\u0073\u0065\u0020\u0030\u0073\u003b\u002d\u006d\u006f\u007a\u002d\u0074\u0072\u0061\u006e\u0073\u0069\u0074\u0069\u006f\u006e\u003a\u0020\u0061\u006c\u006c\u0020\u0030\u002e\u0035\u0073\u0020\u0065\u0061\u0073\u0065\u0020\u0030\u0073\u003b\u0074\u0072\u0061\u006e\u0073\u0069\u0074\u0069\u006f\u006e\u003a\u0020\u0061\u006c\u006c\u0020\u0030\u002e\u0035\u0073\u0020\u0065\u0061\u0073\u0065\u0020\u0030\u0073\u003b\u0062\u006f\u0078\u002d\u0073\u0068\u0061\u0064\u006f\u0077\u003a\u0020\u0030\u0020\u0030\u0020\u0032\u0070\u0078\u0020\u0023\u0064\u0064\u0064\u003b\u0077\u0069\u0064\u0074\u0068\u003a\u0020\u0035\u0030\u0070\u0078\u003b\u0068\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u003a\u0020\u0031\u0030\u0030\u0025\u003b\u007a\u002d\u0069\u006e\u0064\u0065\u0078\u003a\u0020\u0039\u003b\u0020\u0074\u006f\u0070\u003a\u0027\u002b\u0024\u0070\u0061\u0064\u0064\u0069\u006e\u0067\u002b\u0027\u0070\u0078\u003b\u0027\u0029\u003b\u000a\u007d\u0065\u006c\u0073\u0065\u007b\u000a\u0024\u0028\u0027\u0023\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0027\u0029\u002e\u0061\u0074\u0074\u0072\u0028\u0027\u0073\u0074\u0079\u006c\u0065\u0027\u002c\u0020\u0027\u0070\u006f\u0073\u0069\u0074\u0069\u006f\u006e\u003a\u0072\u0065\u006c\u0061\u0074\u0069\u0076\u0065\u003b\u0027\u0029\u003b\u000a\u007d\u000a\u007d\u000a\u007d\u000a\u0024\u0028\u0077\u0069\u006e\u0064\u006f\u0077\u0029\u002e\u0073\u0063\u0072\u006f\u006c\u006c\u0028\u0066\u0075\u006e\u0063\u0074\u0069\u006f\u006e\u0028\u0029\u007b\u000a\u0073\u0063\u0072\u006f\u006c\u006c\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0028\u0029\u003b\u000a\u007d\u0029\u003b\u000a\u002f\u002a\u0020\u005d\u005d\u003e\u0020\u002a\u002f\u000a\u003c\u002f\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u003e\u000a\u003c\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u0020\u0074\u0079\u0070\u0065\u003d\u0027\u0074\u0065\u0078\u0074\u002f\u006a\u0061\u0076\u0061\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u0027\u003e\u000a\u0020\u0020\u0020\u0020\u002f\u002f\u003c\u0021\u005b\u0043\u0044\u0041\u0054\u0041\u005b\u000a\u0020\u0020\u0020\u0020\u0024\u0028\u0064\u006f\u0063\u0075\u006d\u0065\u006e\u0074\u0029\u002e\u0072\u0065\u0061\u0064\u0079\u0028\u0066\u0075\u006e\u0063\u0074\u0069\u006f\u006e\u0020\u0028\u0029\u0020\u007b\u000a\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0024\u0028\u0027\u0023\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0027\u0029\u002e\u0068\u0074\u006d\u006c\u0028\u0027\u003c\u0061\u0020\u0068\u0072\u0065\u0066\u003d\u0022\u0068\u0074\u0074\u0070\u003a\u002f\u002f\u0077\u0077\u0077\u002e\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u002e\u0063\u006f\u006d\u002f\u0022\u003e\u003c\u002f\u0061\u003e\u0027\u0029\u003b\u000a\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0073\u0065\u0074\u0049\u006e\u0074\u0065\u0072\u0076\u0061\u006c\u0028\u0066\u0075\u006e\u0063\u0074\u0069\u006f\u006e\u0020\u0028\u0029\u0020\u007b\u000a\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0069\u0066\u0020\u0028\u0021\u0024\u0028\u0027\u0023\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u003a\u0076\u0069\u0073\u0069\u0062\u006c\u0065\u0027\u0029\u002e\u006c\u0065\u006e\u0067\u0074\u0068\u0029\u0020\u0077\u0069\u006e\u0064\u006f\u0077\u002e\u006c\u006f\u0063\u0061\u0074\u0069\u006f\u006e\u002e\u0068\u0072\u0065\u0066\u0020\u003d\u0020\u0027\u0068\u0074\u0074\u0070\u003a\u002f\u002f\u0077\u0077\u0077\u002e\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u002e\u0063\u006f\u006d\u0027\u000a\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u007d\u002c\u0020\u0031\u0030\u0030\u0030\u0029\u000a\u0020\u0020\u0020\u0020\u007d\u0029\u0020\u000a\u002f\u002f\u005d\u005d\u003e\u000a\u003c\u002f\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u003e')</script>
  * Chú ý: Trong template blogspot của bạn phải có bộ jQuery v1.8 thì hiệu ứng trên mới có tác dụng nhé
  - Nếu menu trên bạn không cần cuộn khi kéo trang thì bạn bỏ thao tác ở bước 3 nhé.
  - Nếu trong template chưa có. Bạn vui lòng thêm đoạn code dưới đoạn code ở bước 3:
  <script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/> 
  * Chúc bạn thực hiện thành công, mọi thắc mắc vui lòng để lại comment phía dưới. 
  Nếu bạn đam mê Blogspot, Hãy tham gia khóa học thiết kế Blogspot tại Hà Nội. Chi tiết tại đây

Bình luận & Góp ý
 1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cảm ơn bạn, nếu được phiền bạn để lại like và đánh giá trên fanpage hộ mình,
   https://www.facebook.com/designblogspot
   không cần cuộn thì bạn bỏ thao tác ở bước 3 đi nhé là ok.

   Xóa
  2. Cảm ơn TháiAiTi nhiều nhé :)

   Xóa
 2. Bác có thể hướng dẫn làm phần comment như của bác không :D

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Comment của mình là commemt mặc định của blog mà bạn, chỉ tùy chỉnh 1 vài chỗ thôi mà, bạn cần j, bạn nói rõ cụ thẻ hơn nhé

   Xóa
 3. Bình luận & Góp ý ( 5 comments ) em muốn thay cái mặc định của blogspot ví dụ cái này thì thêm ở đâu vậy bác

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. sẽ có bài hướng dẫn về tạo comment giong thaiaiti.com cho bạn. wait!!!

   Xóa
 4. :) Cảm ơn anh nhé, tiện ích này giúp trang trí blog của em rất nhiều, cảm ơn anh nhé ! Chúc anh ngày càng thành công và có nhiều thủ thuật hay mới cho giới blogger nhé ! :)

  Trả lờiXóa
 5. Cần vận chuyển hàng thái lan đã có chúng tôi. Với dịch vụ dịch vụ nhận vận chuyển hàng từ thái lan về việt nam. Ngoài khi bạn cần vận chuyển hàng từ trung quốc về việt nam hãy sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng trung quốc về Việt Nam của chúng tôi sẽ giúp bạn mua được món hàng yêu thích nhanh nhất qua dịch vụ cpn của chúng tôi.

  Trả lờiXóa
 6. mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán 2017 nhưng tại Hà Nội, đa dạng cây đào bích, đào phai đã sớm khoe sắc trên gian phoi thong minh.

  Vừa tìm cành đào phai tại chợ hoa PR, bà Nguyễn Thị Liên (51 tuổi, P.Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Tôi sắm cành đào phai giá 160.000 đồng. Năm nào vợ chồng tôi cũng đánh xe lên chợ này tậu cành đào về đón rằm tháng Chạp và Tết Dương lịch”.

  Trả lờiXóa
 7. Bài viết tuyệt vời quá anh ơi,
  Có nhu cầu ship hàng Mỹ thì qua ủng hộ bên em nhé anh

  Trả lờiXóa
 8. Vận chuyển hàng hóa ngày nay đang phát triển mạnh trong nền kinh tế thị trường hội nhập ngày càng sâu rộng. Nhiều cá nhân, đơn vị, công ty vận chuyển, chuyển phát nhanh, đã ra đời, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại vị thế mới cho ngành vận tải. Trong bài viết này chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những điều cần biết về vận chuyển hàng hóa nhằm giúp khách hàng có thể chủ động lựa chọn được hình thức cũng như các công ty vận tải phù hợp nhất.
  xem them dich vu tai dia chi:
  những điều cần biết về vận chuyển hàng hóa
  skype: nguyentaiachau94
  mail: nguyentaiachau@gmail.com
  công ty vận chuyển

  Trả lờiXóa
 9. Có mấy cái tiện ích này cũng hay, tạo thêm sự thú vị cho website. Thank ad đã chia sẻ nhe. Chúc bạn có nhiều ý tưởng hơn nữa cho mọi người tham khảo.
  Bạn có nhu cầu vận chuyển hàng hóa Sài Gòn đi Hà Nội hay vận chuyển hàng hóa đi toàn quốc bạn hãy gọi 19001733 – 0943.101.437 – phuongthaoachau@gmail.com. Chúng tôi luôn hỗ trợ bạn 24/24h.

  Trả lờiXóa
 10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa